Termes i condicions generals d'ús:

Mitjançant la present pàgina web, identificada sota el domini d'internet, patam.com, Busquets Portulas, SL, amb CIF B-17- 331398, inscrita en el Registre Mercantil de Girona, al tom 208, foli 12, pàgina GI-3843 i amb domicili social a la Plaça Marquès de Camps 5, 17001 Girona, ofereix a qualsevol persona que hi accedeixi, informació i accés a continguts relatius a l'activitat mercantil i als productes que esmentada empresa comercialitza, a traves de patam.com.

L'usuari es compromet a utilitzar el web site patam.com conforme l'establert a les presents condicions d'us i a la legislació vigent que sigui d'aplicació.

Aquest document recull les condicions generals d'ús i funcionament dels serveis de patam.com i defineix els seus drets i obligacions com usuari dels mateixos. L'accés i la utilització de la web patam.com, i la contractació mitjanant aquesta eina de productes i serveis que aquesta oferix, suposa, en qualsevol cas, l'acceptació de les condicions generals vigents en cada moment.

En cap cas, patam.com no es responsabilitzarà de danys que pugui causar l'usuari per us erroni o indegut en relacions a tercers, essent responsabilitat única i exclusiva de l'usuari de la web, obligant-se aquest, a assumir totes les despeses i indemnitzacions que puguin derivar de processos iniciats contra ell per incompliment de lo establert a les presents condicions d'ús.

En cap cas, el titular de patam.com serà responsable de qualsevol interrupció o falta de continutat en l'accés a aquesta web, causat per accions o omissions de l'usuari o tercers.

Preus i forma d'entrega

Els preus aplicables als productes són els que figuren en el moment de la comanda. Inclouen IVA i venen expressats amb Euros. Són preus vigents, salvat errors tipogràfics.

La venda d'articles mitjanant la web patam.com va lligada al tipus de producte que es vulgui adquirir (Busquets pirotècnia, Busquets articles de festa, Busquets supermercat).

Al ser obligatori el pagament amb targeta de crèdit l'usuari facilitarà a la passarel·la bancària la informació següent: Tipus de targeta, número de targeta, data de caducitat, nom i cognoms del titular de la targeta.

Com a sistema de pagament electrònic, el titular de patam.com està adscrit a la passarel·la de pagament de comerç electrònic de SABADELL ATLANTICO. Totes les dades proporcionades a tals efectes són encriptades sota el protocol SSL (Security Socket Layers) per garantir la màxima seguretat dels mateixos, no podent ser interceptades mentre es navega per la xarxa.

Busquets pirotècnia

Preus: Els preus dels productes que figuren a la web inclouen el 18% dIVA.
Forma de pagament: La compra de productes que es comercialitzen per internet a través de la web patam.com podran pagar-se amb targeta de crèdit (visa i/o mastercard).
Lliurament: Els productes adquirits s'hauran d'anar a recollir a l'establiment BUSQUETS de Riudellots de la Selva, Polígon Industrial de Riudellots de la Selva, carrer Mas Pins n 94 96 (Davant del restaurant Via Augusta) - Tel. 972 47 71 14. Per la recepció de la comanda es necessari presentar la factura prèvia i mostrar el DNI.
La venda d'articles pirotècnics està autoritzada als de la classe I a majors de 12 anys, els de la classe II a majors de 16 anys i els de la classe III a majors de 18 anys.

Busquets articles de festa

Preus: Els preus dels productes que figuren a la web inclouen el 18% dIVA.
Forma de pagament: La compra de productes que es comercialitzen per internet a través de la web patam.com podran pagar-se amb targeta de crèdit (visa i/o mastercard).
Lliurament: Els productes adquirits s'entregaran sempre a la persona i a la direcció indicada, dins els següents terminis d'entrega, a partir de la recepció de la comanda per part del titular de patam.com.
S'acceptaran comandes del territori espanyol. També es pot passar a recollir a la botiga BUSQUETS de plaça Marquès de Camps nº5 de Girona 17001. L'horari de recollida és de dilluns a dissabte de 09.30 h a 13 h i de 16:30 h a 20 h.

Devolucions

El titular de patam.com no estarà obligat a acceptar devolucions de productes comprats a través de la web de patam.com que s'efectuïn passats 7 dies hàbils segons el calendari oficial del lloc d'entrega, a partir de la data d'entrega de la comanda i/o quan les devolucions de dits productes no s'efectuïn amb el seu embalatge original i precintat, reservant-se en tot cas la possibilitat de refusar i/o acceptar qualsevol devolució després d'haver examinat el producte.

En cas de devolucions de productes dins el termini anteriorment esmentat, sempre i quan els productes siguin tornats en els seus embalatges originals i precintats, el titular de patam.com tornar l'import de la compra en un termini màxim de 30 dies hàbils segons el calendari oficial del domicili social, tret que el client manifesti a patam.com dins el termini, el desig de bescanviar la seva comanda inicial per un altre del mateix import.

Els ports de les devolucions (en el cas de Busquets articles de festa) seran sempre a càrrec del client, assumint el titular de patam.com la obligació d'abonar al client en el termini anteriorment indicat l'esmentat port en el cas que la devolució hagi estat acceptada.

Reclamacions

Qualsevol reclamació relacionada amb la compra dels productes mitjanant la web patam.com, ja sigui per falta o retard dentrega dels esmentats productes o relativa a algun defecte de fabricació, caldrà posar-ho en coneixement del titular de patam.com el més aviat possible.

Jurisdicció i llei aplicable

La compra de productes mitjanant la web patam.com es regirà per les lleis d'Espanya. Les parts acorden que la resolució de qualsevol controvèrsia seran competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona.

Privacitat     Informació general     Contacte